Monday, March 27, 2017

PROJEK KOVALEN 2017

Program ini telah diadakan pada 21 Februari 2017 bertempat di persekitaran SK Bagan Jermal. Program ini adalah inisiatif daripada bekas pelajar SK Bagan Jermal (Batch UPSR 2011) yang bertindak sebagai fasilitator dalam mengendalikan pelbagai aktiviti seperti motivasi diri, semangat berkerjasama, kerohanian, tips menghadapi peperiksaan UPSR dan hala tuju selepas meninggalkan sekolah rendah. Di samping itu, perkongsian idea antara fasilitator dengan pelajar Tahun 6 mula membuahkan hasil dan membantu mereka supaya lebih bersedia pada masa akan datang.