Thursday, March 24, 2011

PENUNDAAN TARIKH UJIAN UP2

Berhubung dengan perkara di atas , Pihak sekolah terpaksa menunda tarikh UP2 yang dijadualkan pada 29 mac hingga 31 Mac ke tarikh yang akan diberitahu kelak atas beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan