Wednesday, June 30, 2010

PINTAR BATTLEBOT CHALLENGE

IMG_3373

Pintar BattleBot Challenge ini telah diadakan pada 23 Jun yang lepas. 

“Pintar Battlebot Challenge” ini adalah pertandingan robotik di mana para pelajar menggunakan krativiti dan kemahiran mereka dalam bidang sains , matematik dan teknologi  untuk mencipta dan membina robot terkuat  menggunakan teknologi LEGO. Tujuan pertandingan ini adalah untuk menggalakkan  pelajar menggunakan kreativiti  dan segala kemahiran yang mereka  ada untuk membina dan mengubahsuai robot  mereka menggunakan peralatan LEGO.Robot yang mampu meneruskan perlawanan tanpa sebarang masalah akan diistiharkan pemenang. Lebih dari 100 buah sekolah PINTAR mengambil bahagian  dalam pertandingan ini .

123

Robot Ciptaan adik farzanna dan Nor Amalia mendapat tempat pertama di dalam pertandingan ini.