Tuesday, March 2, 2010

PROMOSI KAMUS BESTA

Hari ini satu promosi tentang Kamus Besta diadakan di tapak perhimpunan.  Kamus ini mempunyai pelbagai kemudahan dan aplikasi . Satu tunjuk cara telah diberikan kepada para pelajar.

IMG_1576IMG_1580Turut diadakan kuiz untuk para pelajar dan pihak Besta menyediakan hadiah kepada para pelajar yang berjaya menjawab soalan . 

IMG_1571 IMG_1572

IMG_1567 IMG_1568